Lönestatistik för Compliance Officers

Compliance Forum har under år 2016 i samarbete med HR Committment tagit fram en lönestatistik för Compliance Officers i Sverige. Avsikten är att göra en liknande undersökning under kommande år.

Lönestatistik (PDF)