Integritetspolicy

Compliance Forum Compliance Forum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ner under menyfliken till vänster på sidan.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap eller anmälan till medlemsmöten respektive kurser kommer att behandlas i den omfattning det behövs för administration av medlemskapet, medlemsmötet eller kursen. Lämnade personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap kan även komma att utgöra underlag för utskick av medlemsinformation, nyhetsbrev, information om forumets verksamhet och medlemsmötet eller information som på något sätt anknyter till forumets verksamhet. Utskicken kommer framför allt göras via e-post till uppgiven e-postadress.

Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i Compliance Forum och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du inte vill ta emot medlemsinformation, nyhetsbrev eller annan information från Compliance Forum kan du skriftligen anmäla detta till forumet.

Vill du veta om Compliance Forum behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Compliance Forum och att få uppgifter rättade.