Välkommen med din ansökan om medlemskapFörnamn:*

Efternamn:*

Epost arbete:*

Mobilnummer:*

Arbetsgivare

Företag:*

Adress:*

Befattning:

Erfarenhet av Compliancearbete:

Prisinformation om medlemskap

Medlemmar betalar en årlig avgift för sitt medlemskap. Avgiften består av en medlemsavgift om 500 kr och en serviceavgift om 1.600 kr + moms, totalt 2.500 kr per år. Att delta i medlemsmötena ingår i medlemsavgiften. För work-shops och kurser utgår en kursavgift. Medlemskap i Compliance Forum är individuellt och personligt och följer medlemmen även vid byte av arbetsgivare. Varje medlem ansvarar därför personligen för att medlemsavgift och kursavgift betalas i rätt tid.

Hantering av personuppgifter

Information om hur Compliance Forum hanterar personuppgifter finns i föreningens Integritetspolicy. Läs mer här.

Compliance Forums Uppförandekod

Jag har tagit del av Compliance Forums Uppförandekod och förbinder mig att som medlem följa den. Läs mer här.