Bli medlem

Du som arbetar som Compliance Officer i företag som bedriver finansiell eller annan reglerad verksamhet är välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen COMPLIANCE FORUM.

Som medlem är du välkommen att delta i föreningens aktiviteter som består av medlemsmöten, seminarier, workshops och kurser. Vi behandlar aktuella frågor av gemensamt intresse. Du får också tillfälle att knyta kontakt med kollegor i andra institut.

Medlemmar betalar en årlig avgift för sitt medlemskap. Avgiften består av en medlemsavgift om 500 kr och en serviceavgift om 1.600 kr + moms, totalt 2.500 kr per år. Att delta i medlemsmötena ingår i medlemsavgiften. För work-shops och kurser utgår en kursavgift. Medlemskap i Compliance Forum är individuellt och personligt och följer medlemmen även vid byte av arbetsgivare. Varje medlem ansvarar därför för att medlemsavgift och kursavgift betalas i rätt tid.

Som medlem förbinder du dig att följa Compliance Forums Uppförandekod

Vänligen fyll i uppgifterna i blanketten nedan och skicka anmälan genom att trycka på SKICKA. Du får därefter en bekräftelse på att du blivit medlem och anvisning om hur medlemsavgiften betalas.

Ideella föreningen Compliance Forum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Föreningens Integritetspolicy finner du HÄR.

Vid frågor vänligen kontakta Lina Williamsson lw@complianceforum.se eller Christina Strandman Ullrich csu@complianceforum.se.